Thursday, December 2, 2010

WUDHU'

PENGERTIAN WUDHU’,
Dari segi bahasa, wudhu’ ialah nama bagi sesuatu perbuatan menggunakan air pada anggota-anggota tertentu.
Dari segi syara‘, wudhu’ bermaksud membersihkan sesuatu yang tertentu dengan beberapa perbuatan yang tertentu yang dimulakan dengan niat, iaitu membasuh muka, membasuh kedua-dua belah tangan, menyapu kepala dan akhirnya membasuh kedua belah kaki dengan syarat-syarat dan rukun-rukun yang tertentu.

HUKUM WUDHU’

Hukum wudhu’ adalah seperti berikut:
1. Wajib atau fardhu, iaitu ketika hendak menunaikan ibadah seperti sembahyang, sama ada sembahyang fardhu atau sembahyang sunat, ketika hendak melakukan tawaf Ka‘bah sama ada tawaf fardhu atau sunat, ketika hendak menyentuh Al-Qur’an dan sebagainya.


2. Sunat. Banyak perkara yang disunatkan berwudhu’, antaranya ialah untuk membaca atau mendengar bacaan Al-Qur’an, membaca atau mendengar bacaan hadith, membawa kitab tafsir, kitab hadith atau kitab fiqh, melakukan azan, duduk di dalam masjid, melakukan tawaf di ‘Arafah, melakukan sa‘i, menziarahi makam Rasulullah, ketika hendak tidur, mengusung jenazah, malah disunatkan sentiasa berada dalam keadaan berwudhu’ dan memperbaharui wudhu’.


HIKMAH WUDHU’
Hikmah berwudhu’ ialah kerana anggota-anggota tersebut terdedah kepada kekotoran yang zahir seperti habuk, debu dan lain-lain serta banyak terdedah dengan dosa dan maksiat sama ada zahir atau batin.


FARDHU WUDHU’
1. Berniat ketika meratakan air ke seluruh muka. Niat wudu’ adalah seperti berikut:

Maksudnya:
“Sahaja aku mengangkat hadath kecil kerana Allah Ta‘ala”.

atau

Maksudnya:
“Sahaja aku berwudhu’ kerana Allah Ta‘ala”.2. Membasuh muka. Had atau batasan muka yang wajib dibasuh adalah dari tempat tumbuh rambut di sebelah atas sehingga sampai kedua tulang dagu sebelah bawah dan lintangannya adalah dari anak telinga hingga ke anak telinga.
3. Membasuh dua tangan hingga dua siku. Bagi orang yang tiada siku disunatkan membasuh hujung anggota yang ada.
4. Menyapu sedikit kepala. Boleh disapu di ubun-ubun atau lain-lain bahagian rambut yang ada di dalam had atau kawasan kepala, tetapi yang utamanya adalah menyapu seluruh kepala.
5. Membasuh dua kaki hingga dua buku lali.
6. Tertib, iaitu melakukan perbuatan itu daripada yang pertama hingga akhir dengan teratur.


SYARAT-SYARAT WUDHU’
Terdapat dua syarat dalam wudhu’ iaitu syarat wajib dan syarat sah.


Syarat Wajib Wudhu’
1. Islam.
2. Baligh.
3. Berakal.
4. Mampu menggunakan air yang suci dan mencukupi.
5. Berlakunya hadath.
6. Suci daripada haidh dan nifas.
7. Kesempitan waktu. Wudhu’ tidak diwajibkan ketika waktu yang panjang tetapi diwajibkan ketika kesempitan waktu.


Syarat Sah Wudhu’
1. Meratakan air yang suci ke atas kulit, iaitu perbuatan meratakan air pada seluruh anggota yang dibasuh hingga tiada bahagian yang tertinggal.
2. Menghilangkan apa sahaja yang menghalang sampainya air ke anggota wudhu’.
3. Tidak terdapat perkara-perkara yang boleh membatalkan wudhu’ seperti darah haidh, nifas, air kencing dan seumpamanya.
4. Masuk waktu sembahyang bagi orang yang berterusan dalam keadaan hadath seperti orang yang menghidap kencing tidak lawas.


Selain itu, terdapat beberapa syarat wudhu’ mengikut ulama’ mazhab Syafi‘i, iaitu:
1. Islam.
2. Mumayyiz.
3. Suci daripada haidh dan nifas.
4. Bersih daripada apa sahaja yang boleh menghalang sampainya air ke kulit.
5. Mengetahui kefardhuan wudhu’.
6. Tidak menganggap sesuatu yang fardhu di dalam wudhu’ sebagai sunat.
7. Menghilangkan najis ‘aini yang terdapat pada badan dan pakaian orang yang berwudhu’.
8. Tidak terdapat pada anggota wudhu’ bahan yang mengubahkan air.
9. Tidak mengaitkan (ta‘liq) niat berwudhu’ dengan sesuatu.
10. Mengalirkan air ke atas anggota wudhu’.
11. Masuk waktu sembahyang bagi orang yang berhadath berterusan.
12. Muwalat, iaitu berturutan.


SUNAT WUDHU’
Perkara sunat ketika berwudhu’ adalah sangat banyak, di antaranya ialah:
1. Membaca “basmalah” iaitu lafaz
2. Membasuh dua tapak tangan hingga pergelangan tangan.
3. Berkumur-kumur.

4. Memasukkan air ke dalam hidung.
5. Menyapu seluruh kepala.
6. Menyapu dua telinga.
7. Menyelati janggut yang tebal.
8. Mendahulukan anggota yang kanan daripada yang kiri.
9. Menyelati celah-celah anak jari tangan dan kaki.
10. Melebihkan basuhan tangan dan kaki dari had yang wajib.
11. Mengulangi perbuatan itu sebanyak tiga kali.
12. Berturut-turut iaitu tidak berselang dengan perceraian yang lama di antara satu anggota dengan anggota yang lain yang menyebabkan anggota itu kering.
13. Menggosok anggota wudhu’ supaya lebih bersih.
14. Bersugi dengan sesuatu yang kesat.
15. Menghadap qiblat.
16. Membaca doa selepas berwudhu’, iaitu:
Maksudnya:
“Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Esa dan tiada sekutu bagiNya, dan aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad itu hambaNya dan RasulNya. Wahai Tuhanku, jadikan aku dari golongan orang-orang yang bertaubat dan jadikan aku dari golongan orang-orang yang bersih.”


PERKARA YANG MEMBATALKAN WUDHU’


1. Keluar sesuatu daripada lubang dubur atau qubul sama ada tahi, kencing, darah, nanah, cacing, angin, air mazi atau air wadi dan sebagainya melainkan air mani sendiri kerana apabila keluar mani diwajibkan mandi.


2. Tidur yang tidak tetap punggungnya, kecuali tidur dalam keadaan rapat kedua-dua papan punggung ke tempat duduk.


3. Hilang akal dengan sebab mabuk, gila, sakit, pengsan atau pitam kerana apabila hilang akal, seseorang itu tidak mengetahui keadaan dirinya.


4. Bersentuh kulit lelaki dengan perempuan yang halal nikah atau ajnabiyyah (bukan mahram) walaupun telah mati.


5. Menyentuh kemaluan (qubul dan dubur manusia) dengan perut tapak tangan walaupun kemaluan sendiri.


6. Murtad iaitu keluar dari agama Islam.

RAHSIA JUMAAT

Hari Jumaat ialah hari kebesaran Islam bagi orang mukmin. Hari yang mulia ditentukan buat umat Muhammad SAW. Pada hari itu kepada sesiapa yang berdoa Allah akan memakbulkan doanya. Setiap muslim dikehendaki mempersiapkan diri untuk hari Jumaat mulai dari hari Khamis dengan membersihkan pakaian dan memperbanyakkan tasbih serta memohon keampunan kepada Allah SWT pada malam Jumaat lagi. Kerana pada masa itu nilai mulianya sama dengan masa yang dirahsiakan oleh tuhan pada hari Jumaat

Amalan Sunat Hari Jumaat

Pada subuh hari Jumaat, maka setiap muslim digalakkan mandi, kemudian memakai pakaian yang berwarna putih kerana pakaian putih lebih disukai Allah. Pakailah minyak wangi yang diharuskan dan berhiaslah dengan memotong rambut, mencukur kumis, memotong kuku dan menggosok gigi.

Sesudah itu bersegeralah ke masjid.. Sabda Rasulullah SAW: " Sesiapa yang masuk dahulu ke dalam masjid pada hari Jumaat untuk sembahyang Jumaat, maka seolah-olah dia sudah berkorban dengan seekor unta dan orang yang masuk pada waktu yang kedua berkorban dengan seekor lembu dan yang masuk pada waktu ketiga maka seolah-olah dia berkorban dengan seekor kambing dan siapa yang masuk ke masjid pada waktu keempat  maka seolah-olah ia berkorban dengan seekor ayam, dan orang yang masuk waktu kelima maka seolah-olah dia berkorban dengan sebutir telor. Maka apabila naik imam ke atas mimbar ditutupnya buku catatan dan diletakanlah pena oleh malaikat dan mereka berkumpul dekat mimbar mendengar khutbah"

Kemudian apabila seseorang memasuki masjid, maka ambillah saf pertama dan apabila saf itu sudah penuh ambillah tempat yang kosong dan jangan melangkahi bahu orang lain serta jangan lalu di hadapan orang sedang sembahyang.

Solat Sunat dan Bacaan Surah Pilihan

Kerjakanlah sembahyang tahiyatul masjid dan yang paling afdhal hendaklah menunaikan sembahyang itu empat rakaat dengan membaca setiap rakaat sesudah Fatihah dengan bacaan Surah Al-Ikhlas sebanyak 50 kali. Dalam sebuah hadis dinayatakan: "Barangsiapa yang mengerjakan sembahyang itu tidak akan mati sebelum ia melihat tempat di syurga"

Jangan tingggalkan sembahyang tahiyatul masjid sekalipun imam sedang berkhutbah. Di Dalam sunnah dinyatakan bahawa sangat baik jika membaca dalam keempat-empat rakaat sembahyang itu dengan surah Al-Anaam, Al-Kahfi atau Yasin. Jika tidak mampu maka bacalah Surah Yasin atau Surah ad-Dukhan atau Alif Lam As-Sajdah atau surah Al-Mulk tetapi jangan sampai tidak membaca surah-surah itu pada malam Jumaat, kerana di dalamnya terdapat beberapa kelebihan.

Manakala pada hari Jumaat pula hendaklah ia memperbanyakkan membaca surah al-Ikhlas dan selawat ke atas Nabi. Apabila Imam naik ke mimbar hentikanlah sembahyang sunat dan juga berkata-kata, jawablah seruan muazzin kemudian perhatikan khutbahnya.. Apabila selesai dari sembahyang Jumaat, maka bacalah Al-Fatihah 7 kali sebelum berkata-kata dan  surah Al-Ikhlas, Surah Ma'uzatain (Surah Al-Falak dan An-Nas) amalan sebanyak 7 kali (Lihat Kitab Sirussalikin Jil 1 - 2. m.s 82).

Hal itu dapat memelihara diri seseorang muslim dari satu Jumaat hingga Jumaat akan datang dan memeliharanya dari syaitan.

Kemudian beradalah di masjid hingga waktu Asar atau sampai Maghrib dan hendaklah memperelokkan dalam beribadah pada waktu yang baik iaitu sepanjang hari Jumaat.

MANAKAH MASJID YANG LEBIH UTAMA?

Kelebihan bumi (tapak) bagi masjid-masjid itu adalah sama sahaja antara satu sama lain melainkan masjid-masjid yang disebutkan dalam Hadith Turmudzi:

Sumber Abu Hurairah bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda: Sembahyang di masjidku ini lebih baik daripada seribu sembahyang di masjid-masjid lain, kecuali Masjid A1-Haraam (dengan 100,000 pahala P).
Kata Abu Isa At-Turmudzi, Hadith ini bertaraf Hasan Iagi Shahiih. Sungguhnya sumber Abu Hurairah ini banyak mempunyai salurannya yang diterima daripada Nabi s.a.w. Dalam bab ini terdapat lagi sumber daripada Ali B.Abu Taalib, Maimuunah, Abi Saiid, Abi Jubair B. Mutim, Ibnu Umar, Ibnu Az-Zubair dan Abi Dzarr. Al-Imaam Al-Bukhaari dan Muslim masing-masing mengeluarkannya dalam keduä Kitab Shahiihnya.

Masalah: Manakah masjid yang lebih utama: Masjid Makkah atau Masjid Madinah?
Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, Jumhuur Al-Ulamaa (Kebanyakan Para Ulamaa) dan Mazhab Syafii berpendapat Masjid Al-Haraam lebih utama daripada Masjid Nabi. Manakala Imam Maliki mengatakan Masjid Nabi lebih lagi utama. Demikian juga pendapat suatu kumpulan ulamaa.

Masalah: Dalil Masjid Al-Haraam lebih utama daripada Masjid Nabi.
Ya saudaraku, dalilnya yang lebih kuat ialah Hadith sumber Abdullah B. Az-Zubair yang disampaikan kepada Ataa di mana dia dikeluarkan oleh Imaam Ahmad dan dishahiihkan oleh Ibnu Hibbaan, katanya Nabi s.a.w. pernah bersabda:

Dan bersembahyang satu sembahyang di dalam Masjid Al-Haraam adalah lebih utama daripada seratus sembahyang dalam masjid (saya) ini (Masjid Nabi).

Juga berdasarkan sebuah Hadith:

Sembahyang di Masjid Al-Haraam itu akan memperoleh pahala seratus ribu sembahyang (di masjid lain); manakala bersembahyang di masjidku ini akan memperoleh pahala seribu sembahyang; dan sembahyang di Bait Al-Maqdis akan memperoleh pahala lima ratus sembahyang.
[Ruju Qaslallaani]

Masalah: Bumi manakah yang lebih utama?
Al-Qaadhi Iyaadh berkata: Telah  di ijma (sependapat ramai) bahawa tanah perkuburan Nabi s.a.w. di Madinah adalah seutama-utama bumi; dan sungguhnya Tanah Suci Makkah dan Madinah adalah juga seutama-utama permukaan bumi. Manakala Ibnu Uqail Al-Hanbali menegaskan tanah perkuburan Nabi itu lebih utama daripada Arasy. Imam Syafii mengatakan Tanah Makkah lebih utama daripada segala bumi; manakala Imam Malik mengatakan Tanah Madinah yang lebih utama.

Masalah: Dalil bumi Makkah lebih utama.
Ya saudaraku, kata Imam Nawawi, Mazhab Syafii mengatakan pendapat ini berdasarkan Hadith sumber Abdullah  B. Adiy B.Al-Hamraa ra. bahawa dia mendengar Nabi s.a.w. bersabda semasa beliau berdiri di atas kenderaan beliau di Makkah:

Demi Allah, sungguhnya engkau (wahai bumi Makkah) adalah sebaik-baik bumi Allah kepada Allah; seandainya bukan aku dikeluarkan daripada perut engkau ini, nescaya tiadalah aku keluar.
[H.R.At-Turmudzi (Hasan lagi Shahiih ) dan An­Nasaa iy]

Juga berdasarkan Hadith sumber Abdullah B. Az­Zubair ra  bahawa Nabi s.a.w. bersabda:

Pahala sembahyang dalam masjidku ini (di Madinah) adalah lebih utama daripada seribu sembahyang di masjid-masjid lain selain Masjid Al-Haraam; manakala pahala sembahyang di Masjid Al-Haraam adalah pula lebih utama daripada seratus sembahyang di masjidku.
[H.R.Ahmad dan Al-Baihaqi: Hasan]

Masalah: Sembahyang apakah yang dikatakan lebih utama bersembahyang di Masjid Al-Haraam?
Kata Imam Nawawi, dalam Mazhab Syafii sembahyang itu umum: meliputi yang Fardhu atau Sunat. Demikian juga dalam Mazhab Maliki.

Masalah: Maksud sembahyang di Masjid Nabi lebih utama daripada seribu sembahyang di masjid-masjid lain:
Kata Imam Nawawi, para ulamaa menjelaskan bahawa dia dimaksudkan dengan pahala atau ganjaran bersembahyang padanya melebihi seribu pahala sembahyang di tempat-tempat lain (1 x 1000).

Masalah: Bolehkah pahala bersembahyang di Masjid Nabi melepaskan sembahyang Qadhaa yang terluput?
Kata Qastallaani 1ttifaaq (Sepakat) para ulamaa bahawa sekalipun pahala bersembahyang di Masjid Nabi itu besar, maka dia tidaklah boleh melepaskan qaadhaa sembahyang yang terluput. Sembahyang itu suatu kewajipan yang perlu ditunai atau dibayar; sedangkan hutang Allah adalah amat wajar dan berhak dibayar (dalam kadar segera sebelum tiba ajal P).

Masalah: Adakah bahagian tambahan di Masjid Nabi s.a.w. termasuk Masjid yang utama?
Abdullah B. Umar ra  mengatakan dia termasuk juga ke dalam Masjid Nabi s.a.w. sekalipun dia diperluaskan seluas-luasnya (seperti yang ada di hari ini. Akan tetapi sebahagian Ilmuwan menganggap tidak termasuk ke dalam Masjid Nabi. (Gunakanlah konsep bahawa rahmat Allah itu adalah Maha Luas; dan dia berkembang selari dengan perkembangan masa P).

Masalah: Bolehkah keutamaan scmbahyang pada bahagian tambahan Masjid Nabi?
Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim: Keutamaan atau fadhilah sembahyang yang berganda lebih daripada masjid-masjid lain itu cuma diperoleh dalam bahagian masjid yang ada di Zaman Hayat Nabi s.a.w.; kerana itu berhati-hatilah (rebutlah peluangnya).

(Masalah yang sama juga mengenai Masjid Al-Haraam kini yang telah diperluaskan,di mana terdapat banyak pendapat: ada yang mengiranya termasuk dalam Masjid Al-Haraam (serta pahalanya) dan ada pula yang mengiranya tidak termasuk; sedang rahmat Allah itu Maha Luas sebaik-baiknya kita serahkan kepada Allah serta memohon pergandaan pahala daripadaNya P).

Masalah: Manakah masjid yang utama sembahyang: masjid yang dekat atau jauh?
Ya saudaraku, masjid-masjid selain tiga buah masjid yang telah diterangkan keutamaannya itu, adalah bersamaan antara satu lain, sama ada besar atau kecilnya; kecuali jika imaamnya baik (shaalih) dan wara (amat bertaqwa kepada Allah). Seseorang perlu memakmurkan masjid yang lebih dekat kepadanya sekalipun dia memperoleh banyak pahala kerana banyak langkahannya bila masjid itu terletak jauh dan rumahnya. (Dalam suatu peristiwa, Nabi s.a.w. tidak membenarkan seorang Sahabat berpindah ke tempat yang dekat dengan masjid, bila dia mampu untuk pergi ke masjid dan tempat yang agak jauh; dan tiada pula masjid yang terdekat baginya-P).

Masalah: Kunjungilah Masjid AI-Haraam.
Ya saudaraku, syara menggalakkan mengunjungi Masjid Al-Haraam kerana bersembahyang atau kerana menuntut ilmu dan sebagainya berdasarkan Hadith Turmudzi:

Sumber Abu Saiid Al-Khudriy berkata, sabda Nabi: Tiadalah diikat kenderaan (dibuat perjalanan jauh) kecuali kerana mengunjungi tiga buah masjid, iaitu perjalanan ke Masjid Al-Haraam, ke masjidku ini (di Madinah,) dan ke Masjid Al-Aqsha (di Jerusalem).
Kata Abu Isa At-Turmudzi: Hadith ini bertaraf Hasan lagi Ghariib. Imaam Al­Bukhaari dan Muslim turut mengeluarkannya dalam Shahiih keduanya.


Masalah: Mengapa disuruh mengunjungi masjid yang tiga?
Ya saudaraku, Syara menyuruh mengunjungi tiga buah masjid iaitu Masjid Al-Haraam, Masjid Nabi s.a.w. dan Masjid Al-Aqsha,di mana buminya mulia (Tanah Suci) dan mempunyai kelebihan tertentu:

(1)        Masjid Al-Haraam: di dalamnya terdapat Kabah atau Baitullaah : rumah lambang Kebesaran Allah di mana asasnya telah dibinakan oleh para Malaikat sebelum Adam, Adam dan Nabi Ibrahim serta anaknya; terdapat juga Maqaam Ibrahim dan telaga Zamzam dan lain-lain kesan peribadatan para Nabi dan orang-orang Shaalih.

(2)        Masjid An-Nabawiy: masjid yang dibinakan Nabi s.a.w. serta para Sahabat sebagai pusat penyibaran wahyu (ilmu), pusat penyibaran Islam dan pusat pentadbiran Negara Islam Pertama; terdapat Raudhah, minbar serta beberapa kesan kehidupan Nabi dan para Sahabat;dan di tepinya terdapat kubur Nabi s.a.w. serta Abu Bakr Ash-Shiddiiq dan Umar B .Al-Khattaab.

(3)        Masjid Al-Aqsha. masjid di mana padanya terdapat Bait Al-Maqdis yang pernah menjadi kiblat bersama penganut Agama Samaawi dengan penganut Islam di awal permulaan Islam; dan di sekitarnya terdapat beberapa kesan sejarah para Nabi. Dia bukanlah Masjid Qubbah Ash-Shaghrah yang terkenal (dibina oleh Khalifah Abd Malik B.Marwan) dengan nama The Dome Of The Rock. Masjid inilah merupakan salah satu tempat persinggahan Nabi s.a.w. dan pertemuan beliau dengan para Nabi serta sembahyang jemaah antara para Nabi semasa dalam perjalanan Israa dan Mi raaj.

Adalah digalakkan mengunjungi dahulu Masjid Al-­Haraam; kemudian baru ke Masjid An-Nabawiy dan seterusnya ke Masjid Al-Aqsha; dan tidaklah digalakkan keluar bermusafir kerana semata-mata menziarahi perkuburan para Nabi. Sungguhnya dengan mengunjungi dan beribadat di masjid-masjid ini, seseorang akan memperoleh pahala lumayan di samping dapat memperbaharu iman dan menambahkan ilmu dan pengalaman. Tidaklah wajar seseorang Islam mendahulukan kunjungan ke tempat-tempat terkenal dan bersejarah di luar Dunia Islam dengan mengenepikan Tiga Masjid Suci di atas.

Masalah: Hukum bernadzar mengunjungi Masjid AI-Haraam atau Masjid An-Nabawiy:
Kata Qastallaani. Lazimlah bagi seseorang yang bernadzar demikian memperkotakan nadzarnya. Demikianlah pegangan Imam Maliki, Imam Syafii, Imam Ahmad b. Hanbal dan Abu Ishaq A/-Maruuzi. Imam Syafii mewajib menunaikannya bila bernadzar untuk mengunjungi Masjid Al-Haraam; sebab ada hubungannya dengan kefardhuan haji; berbeza dengan dua lagi masjid. Manakala Imam Abu Hanifah tidak mewajib menunaikannya.

Masalah: Hukum bernadzar mengunjungi selain tiga Masjid Suci:
Kata Imam Nawawi: Tiada perselisihan ulamaa tentang tidak lazim atau tidak dituntut rnengunjungi selain tiga Masjid Suci, bila bernadzar untuk pergi bersembahyang atau sebagainya sebab tiada suruhan dalam Syara dan tiada pula kelebihan bagi masjid-masjid selainnya; memadailah bersembahyang di masjid-masjid lain (dalam negeri).

Masalah: Hukum mengunjungi kubur orang-orang shaalih dan ke tempat-tempat mulia.
Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim: Para ulamaa berselisih pendapat mengenainya: Al-Juwaini dan Al-Qaadhi Iyaadh mengharamkan. Pegangan Mazhab Syafii mengambil pendapat Imaam A1-Haramain dan para pentahqiq yang mengatakan harus (akan tetapi janganlah pula melakukan bidah padanya seperti bersembahyang dan bertawaf di tempat-tempat ini serta berdoa memohon pada ahli kubur , seperti apa yang berlaku di Kubur Kepala Sayyidina Husain di Masjid Al-Husain di Mesir dan lain-lain tempat

TIDUR DALAM MASJID

Dalam Mazhab Syafi harus tidur dalam masjid di mana Imam As-SyafiI dalam Al-Umm mendasarkan kepada hadith Turmudzi:

Sumber Abdullah bin Umar b. Al-Khattab ra berkata: Adalah kami tidur di dalam masjid di zaman hayat Nabi SAW, sedang kami orang muda-muda(belum berkahwin).
Kata Abu Isa At-Turmudzi, hadith ini bertaraf hasan lagi shahih.

Masalah: Hukum tidur dalam masjid.
Kata Abu Isa At-Turmudzi, sebahagian ilmuwan mengharuskan tidur dalam masjid manakala sebahagian lagi sebaliknya kerana mengikutkan Ibnu Abbas ra yang melarang tidur dalam masjid, baik di kala siang, mahupun di kala malam.

LARANGAN MELINTASI ORANG YANG SEDANG SEMBAHYANG.

Ketahuilah kiranya saudaraku, perbuatan ini terlarang bagaimana dalam Hadith Turmudzi

Sumber Busr B. Saiid bahawa Zaid B. Khaalid Al-Juhaniy pernah mengutus kepada Abu Juhaim Abdullah Al-Anshaari mengenai sikap yang didengamya daripada Rasulullah s.a.w. terhadap orang yang melintas di hadapan orang yang sedang sembahyang. Maka Abu Juhaim berkata: Rasulullah s.a.w. telah bersabda: Seandainya orang yang melintas di hadapan orang yang sembahyang itu mengetahui padah yang akan menimpanya, tentulah lebih baik baginya dia berhenti 40.. .(hari? Bulan? Tahun?) daripada dia melintasinya.
Kata Abu Isa At-Turmudzi: Sumber-sumber lain ialah daripada Abu Saiid, Abu Hurairah, Ibnu Umar dan Abdullah B. Amr.  Imam Bukhari dan Muslim turut mengeluarkannya dalam Shahiih keduanya.

Sungguhnya diriwayatkan bahawa Nabi s.a.w. telah bersabda (bermaksud): Seandainya seseorang kamu berdiri seratus tahun adalah lebih baik baginya daripada dia melintas di hadapan saudaranya yang sedang sembahyang.

Masalah: Hukum melintas di hadapan orang yang sedang sembahyang.
Ya saudaraku, Abu Isa At-Turmudzi berkata: Para ulamaa mengharamkan seseorang melintas di hadapan seseorang yang sedang bersembahyang yang meletakkan sutrah, sekalipun sembahyang orang itu tidak batal sebabnya.

Masalah: Hukum berdiri hampir dengan sutrah.
Kata Imam An-Nawawi: Dalam Mazhab Syafii jarak seseorang dengan sutrah itu janganlah jauh melebihi tiga hasta; dan dalam jarak inilah seseorang dilarang melintas di hadapannya.

Masalah: Hukum melintas di hadapan orang yang bersembahyang tanpa sutrah.
Kata Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim: Adalah makruh melintas dalam keadaan demikian; demikian juga jika ada sutrah, tetapi letaknya jauh.

Masalah: Hukum melintas orang yang sedang bersembahyang kerana hendak memenuhkan shaf pertama.
Kata Imam An-Nawawi: Seandainya ada kekosongan di shaf pertama (yang kerap menjadi rebutan orang ramai), maka bolehlah seseorang melintas orang yang sedang bersembahyang di shaf kedua (atau lainnya P) dan masuk berdiri di tempat tersebut disebabkan kealpaan orang-orang di belakang tidak memenuhkan tempat yang perlu dipenuhkan.

Masalah: Bagaimana kedudukan berdiri di hadapan sutrah?
Kata Imam An-Nawawi: Sunat sutrah itu berada di sebelah kiri atau kanan; jangan membetuli (di mana Nabi didapati mengadap ke hujung pelana unta ; sedang pada umumnya dikehendaki mengadap kepada sutrah.)

HUKUM MENINGGALKAN SEMBAHYANG WALAUPUN DIQADHA'KAN

Fatwa al Imam Syaraf anNawawi rm (mewakili fiqh Syafi'iy) dalam al_Majmu' Juz 3): sesiapa yg meninggalkan solat tanpa disengajakan (spt tertidur, pingsan atau terlupa), maka ada kaffarat ke atasnya dgn cara mengganti secepat mungkin (tiada dosa atasnya). Tetapi yg sengaja meninggalkan solat dengan sebab cuai dan malas, maka hatinya telah berdosa besar dan tidak ada kaffarat atasnya (tidak boleh ditebus lagi). Begitu juga mereka yg meninggalkan solat Juma'at tanpa uzur, jika ia mengganti dgn solat Zuhur sekalipun, tidak dapat menggugurkan kewajipan solat Juma'at atasnya. Walaupun begitu orang yg meninggalkan solat fardhu dgn sengaja itu diwajibkan qadha', yg meninggalkan solat Juma'at dgns sengaja wajib mengganti dgn solat Zuhr dan selepasa itu ia hendaklah disusuli dgn taubat dan istighfar. Inilah pendapat jumhur. Pentahqeeq spt Imam dan Syaikhul Islam Ibn Taymiyah rm, menolak pendapat jumhur dan menafikan hukum solat qadha' bagi yg sengaja meninggalkan solat. Ia tidak sah dilakukan kerana tidak disyari'atkan dan batal. Hanya taubat, istighfar dan solat sunat yg boleh dilakukan. Ini juga pendapat Daud Zahiri (Fiqh Sunnah)

Sifat-sifat Mazmumah

1. Syarrut ta‘am (banyak makan)
 • Iaitu terlampau banyak makan atau minum ataupun gelojoh ketika makan atau minum.
 • Makan dan minum yang berlebih-lebihan itu menyebabkan seseorang itu malas dan lemah serta membawa kepada banyak tidur. Ini menyebabkan kita lalai daripada menunaikan ibadah dan zikrullah.
 • Makan dan minum yang berlebih-lebihan adalah ditegah walaupun tidak membawa kepada lali daripada menunaikan ibadah kerana termasuk di dalam amalan membazir.
2. Syarrul kalam (banyak bercakap)
 • Iaitu banyak berkata-kata atau banyak bercakap.
 • Banyak berkata-kata itu boleh membawa kepada banyak salah, dan banyak salah itu membawa kepada banyak dosa serta menyebabkan orang yang mendengar itu mudah merasa jemu.
3. Ghadhab (pemarah)
 • Ia bererti sifat pemarah, iaitu marah yang bukan pada menyeru kebaikan atau menegah daripada kejahatan.
 • Sifat pemarah adalah senjata bagi menjaga hak dan kebenaran. Oleh kerana itu, seseorang yang tidak mempunyai sifat pemarah akan dizalimi dan akan dicerobohi hak-haknya.
 • Sifat pemarah yang dicela ialah marah yang bukan pada tempatnya dan tidak dengan sesuatu sebab yang benar.
4. Hasad (dengki)
 • Iaitu menginginkan nikmat yang diperolehi oleh orang lain hilang atau berpindah kepadanya.
 • Seseorang yang bersifat dengki tidak ingin melihat orang lain mendapat nikmat atau tidak ingin melihat orang lain menyerupai atau lebih daripadanya dalam sesuatu perkara yang baik. Orang yang bersifat demikian seolah-olah membangkang kepada Allah subhanahu wata‘ala kerana mengurniakan sesuatu nikmat kepada orang lain.
 • Orang yang berperangai seperti itu juga sentiasa dalam keadaan berdukacita dan iri hati kepada orang lain yang akhirnya menimbulkan fitnah dan hasutan yang membawa kepada bencana dan kerosakan.
5. Bakhil (kedekut)
 • Iaitu menahan haknya daripada dibelanjakan atau digunakan kepada jalan yang dituntut oleh agama.
 • Nikmat yang dikurniakan oleh Allah subhanahu wata‘ala kepada seseorang itu merupakan sebagai alat untuk membantu dirinya dan juga membantu orang lain. Oleh yang demikian, nikmat dan pemberian Allah menjadi sia-sia sekiranya tidak digunakan dan dibelanjakan sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wata‘ala.
 • Lebih-lebih lagi dalam perkara-perkara yang menyempurnakan agama seperti zakat, mengerjakan haji dan memberi nafkah kepada tanggungan, maka menahan hak atau harta tersebut adalah suatu kesalahan besar di sisi agama.
6. Hubbul jah (kasihkan kemegahan)
 • Iaitu kasihkan kemegahan, kebesaran dan pangkat.
 • Perasaan inginkan kemegahan dan pangkat kebesaran menjadikan perbuatan seseorang itu tidak ikhlas kerana Allah.
 • Akibat daripada sifat tersebut boleh membawa kepada tipu helah sesama manusia dan boleh menyebabkan seseorang itu membelakangkan kebenaran kerana menjaga pangkat dan kebesaran.
7. Hubbud dunya (kasihkan dunia)
 • Ia bermaksud kasihkan dunia, iaitu mencintai perkara-perkara yang berbentuk keduniaan yang tidak membawa sebarang kebajikan di akhirat.
 • Banyak perkara yang diingini oleh manusia yang terdiri daripada kesenangan dan kemewahan. Di antara perkara-perkara tersebut ada perkara-perkara yang tidak dituntut oleh agama dan tidak menjadi kebajikan di akhirat.
 • Oleh yang demikian, kasihkan dunia itu adalah mengutamakan perkara-perkara tersebut sehingga membawa kepada lalai hatinya daripada menunaikan kewajipan-kewajipan kepada Allah.
 • Namun begitu, menjadikan dunia sebagai jalan untuk menuju keredhaan Allah bukanlah suatu kesalahan.
8. Takabbur (sombong)
 • Iaitu membesarkan diri atau berkelakuan sombong dan bongkak.
 • Orang yang takabbur itu memandang dirinya lebih mulia dan lebih tinggi pangkatnya daripada orang lain serta memandang orang lain itu hina dan rendah pangkat.
 • Sifat takabbur ini tiada sebarang faedah malah membawa kepada kebencian Allah dan juga manusia dan kadangkala membawa kepada keluar daripada agama kerana enggan tunduk kepada kebenaran.
9. ‘Ujub (bangga diri)
 • Iaitu merasai atau menyangkakan dirinya lebih sempurna.
 • Orang yang bersifat ‘ujub adalah orang yang timbul di dalam hatinya sangkaan bahawa dia adalah seorang yang lebih sempurna dari segi pelajarannya, amalannya, kekayaannya atau sebagainya dan ia menyangka bahawa orang lain tidak berupaya melakukan sebagaimana yang dia lakukan.
 • Dengan itu, maka timbullah perasaan menghina dan memperkecil-kecilkan orang lain dan lupa bahawa tiap-tiap sesuatu itu ada kelebihannya.
10. Riya’ (menunjuk-nunjuk)
 • Iaitu memperlihatkan dan menunjuk-nunjuk amalan kepada orang lain.
 • Setiap amalan yang dilakukan dengan tujuan menunjuk-nunjuk akan hilanglah keikhlasan dan menyimpang dari tujuan asal untuk beribadah kepada Allah semata-mata.
 • Orang yang riya’ adalah sia-sia segala amalannya kerana niatnya telah menyimpang disebabkan inginkan pujian daripada manusia.

Zikrulmawt

 • Iaitu sentiasa mengingati mati dan sentiasa bersedia dengan amalan-amalan yang baik.
 • Oleh kerana seseorang itu akan mati, maka hendaklah ia bersedia dengan amalan-amalan yang baik dan hendaklah ia memenuhkan tiap-tiap saat daripada umurnya itu dengan perkara yang berfaedah bagi akhiratnya kerana tiap-tiap perkara yang telah lalu tidak akan kembali lagi.

Mahabbah

 • Iaitu kasihkan Allah subhanahu wata‘ala dengan mengingatiNya pada setiap masa dan keadaan.
 • Kasihkan Allah ialah dengan segera melakukan segala perintahNya dan berusaha mendampingkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah sunat dan bersungguh-sungguh menghindari maksiat serta perkara-perkara yang membawa kemarahanNya.

Tawakkal

 • Iaitu menetapkan hati dan berserah kepada Allah pada segala perkara yang berlaku serta jazam (putus) pada i`tiqad bahawa Allah subhanahu wata‘ala yang mengadakan dan memerintahkan tiap-tiap sesuatu.

 • Berserah kepada Allah pada segala perkara itu hendaklah disertakan dengan ikhtiar dan usaha kerana Allah menjadikan sesuatu mengikut sebab-sebabnya, seperti dijadikan pandai kerana belajar, dijadikan kaya kerana rajin berusaha atau berjimat cermat dan sebagainya.
 • Syukur

 • Iaitu mengaku dan memuji Allah atas nikmat yang diberi dan menggunakan segala nikmat itu untuk berbuat taat kepada Allah subhanahu wata‘ala.

 • Tiap-tiap nikmat yang diberi oleh Allah subhanahu wata‘ala kepada makhlukNya adalah dengan limpah kurniaNya semata-mata, seperti nikmat kesihatan, kekayaan, kepandaian dan sebagainya. Oleh yang demikian, bersyukur dan berterima kasih atas nikmat-nikmat tersebut merupakan suatu kewajipan kepada Allah subhanahu wata‘ala.

 • Setiap nikmat juga hendaklah disyukuri kerana orang yang tidak berterima kasih adalah orang yang tidak mengenang budi. Oleh itu, hendaklah digunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk menambahkan ibadah kepada Allah dan sangatlah keji dan hina menggunakan nikmat-nikmat itu untuk menderhakai Tuhan yang memberi nikmat.
 • Syukur

 • Iaitu mengaku dan memuji Allah atas nikmat yang diberi dan menggunakan segala nikmat itu untuk berbuat taat kepada Allah subhanahu wata‘ala.

 • Tiap-tiap nikmat yang diberi oleh Allah subhanahu wata‘ala kepada makhlukNya adalah dengan limpah kurniaNya semata-mata, seperti nikmat kesihatan, kekayaan, kepandaian dan sebagainya. Oleh yang demikian, bersyukur dan berterima kasih atas nikmat-nikmat tersebut merupakan suatu kewajipan kepada Allah subhanahu wata‘ala.

 • Setiap nikmat juga hendaklah disyukuri kerana orang yang tidak berterima kasih adalah orang yang tidak mengenang budi. Oleh itu, hendaklah digunakan nikmat-nikmat Allah itu untuk menambahkan ibadah kepada Allah dan sangatlah keji dan hina menggunakan nikmat-nikmat itu untuk menderhakai Tuhan yang memberi nikmat.
 • Sabar

  • Iaitu menahan diri daripada keluh kesah pada sesuatu yang tidak disukai.
  • Sifat sabar perlu ketika menghadapi tiga perkara berikut:
  1. Menahan diri daripada keluh kesah dan menahan diri daripada mengadu kepada yang lain daripada Allah subhanahu wata‘ala ketika berlaku sesuatu bala atau bencana.

  2. Menahan diri dalam mengerjakan segala perintah Allah.

  3. Menahan diri dalam meninggalkan segala larangan Allah.
  • Sifat sabar itu dipuji pada syara‘ kerana seseorang yang bersifat sabar menunjukkan ia beriman dengan sempurna kepada Allah, dan menunjukkan ia taat dan menjunjung segala perintah agama.
  • Orang yang beriman kepada Allah mengetahui bahawa segala perkara yang berlaku ke atas drinya adalah kehendak Allah yang tidak dapat dielak lagi. Begitulah juga orang yang taat, tidak akan merasa susah dalam mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan laranganNya.

  Zuhud

  1. Ertinya meninggalkan dunia melainkan kadar yang patut daripadanya.

  2. Zuhud yang sempurna ialah meninggalkan perkara lain selain Allah S.W.T.

  3. Dunia ialah tiap-tiap perkara yang tidak dituntut oleh syarak dan ianya sebagai tempat bercucuk-tanam ( berbuat kebaikan dan amalan soleh ) untuk akhirat yang kekal abadi selama-lamanya.

  4. Setiap manusia berkehendak kepada beberapa perkara bagi meneruskan hidup yang mana manusia berkehendak kepada makanan , pakaian , tempat tinggal dan lain-lain lagi.

  5. Oleh yang demikian, sifat zuhud itu adalah mencari keperluan hidup sekadar yang boleh membantu ia untuk beribadah kepada Allah S.W.T.
  ( zuhud orang awam ).

  Taubat

  1. Iaitu kembali daripada keburukan kepada kebaikan dengan beberapa syarat yang tertentu.

  2. Firman Allah S.W.T. yang bermaksud :
  ” Dan mohonlah ampun kepada Allah , sesungguhnya ia Maha
  Pengampun lagi Maha Mengasihani ”.
  ( Surah Al – Muzammil - Ayat 20 )


  3. Syarat-syarat taubat adalah seperti berikut :
  • Meninggalkan maksiat atau perkara dosa tersebut.
  • Menyesal atas maksiat atau dosa yang telah dilakukan.
  • Bercita-cita tidak akan mengulanginya lagi.
  • Mengembalikan hak-hak makhluk yang dizalimi.
  • Mengerjakan perkara-perkara fardhu yang telah luput.
  4. Setiap manusia tidak dapat mengelakkan dirinya daripada tersalah dan terlupa, melainkan manusia yang Ma’asum ( terpelihara daripada dosa ) seperti rasul-rasul dan nabi-nabi.

  5. Seseorang itu hendaklah bersungguh-sungguh memelihara diri daripada dosa iaitu dengan memelihara seluruh anggota daripada melakukan perkara-perkara yang ditegah oleh agama.

  6. Beberapa faedah dan hikmah taubat iaitu:
  • Menghidupkan jiwa yang resah kerana dosa.
  • Mendekatkan diri kepada Allah S.W.T .
  • Meningkatkan ketaqwaan diri.
  • Membenteras tipu-daya syaitan yang selama ini memerangkap manusia
   dengan berbuat dosa dan maksiat.
  • Memperolehi kemuliaan dan anugerah Allah S.W.T. dalam hidup di dunia
   dan akhirat.

  Ikhlas

  1. Sifat ikhlas ialah menumpukan niat bagi setiap ibadah atau kerja yang dilakukan semata-mata kerana Allah s.w.t. dan diqasadkan ( niat ) untuk menjunjung perintah semata-mata serta membersihkan hati dari dosa riya’ , ujub atau inginkan pujian manusia.

  2. Firman Allah s.w.t. di dalam Al-Quran yang bermaksud :
  “ Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah s.w.t. dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya , lagi tetap teguh di atas tauhid dan supaya mereka mendirikan sembahyang dan memberi zakat dan yang demikian itulah agama yang benar “.
  ( Surah Al-Bayyinah – Ayat 5 )


  3. Setiap pekerjaan yang dilakukan hendaklah dibersihkan daripada sesuatu tujuan yang lain daripada taat kepada perintah Allah s.w.t.

  4. Hendaklah dibersihkan niat daripada sebab-sebab yang lain dari sifat-sifat yang keji ( sifat mazmumah ) seperti riya’ , ujub , inginkan kemasyhuran dan lain-lain lagi.

  5. Dalam meninggalkan larangan Allah s.w.t. hendaklah diniatkan untuk taat semata-mata bukan kerana malu kepada makhluk atau sebagainya.

  Sifat Redha

  1) Sifat redha adalah daripada sifat makrifah dan mahabbah kepada Allah s.w.t.
  2) Pengertian redha ialah menerima dengan rasa senang dengan apa yang diberikan oleh Allah s.w.t. baik berupa peraturan ( hukum ) mahupun qada' atau sesuatu ketentuan daripada Allah s.w.t.
  3) Redha terhadap Allah s.w.t terbahagi kepada dua :
  • Redha menerima peraturan ( hukum ) Allah s.w.t. yang dibebankan kepada manusia.
  • Redha menerima ketentuan Allah s.w.t. tentang nasib yang mengenai diri.
  Redha Menerima hukum Allah s.w.t. :
  Redha menerima hukum-hukum Allah s.w.t. adalah merupakan manifestasi daripada kesempurnaan iman, kemuliaan taqwa dan kepatuhan kepada Allah s.w.t. kerana menerima peraturan-peraturan itu dengan segala senang hati dan tidak merasa terpaksa atau dipaksa.
  Merasa tunduk dan patuh dengan segala kelapangan dada bahkan dengan gembira dan senang menerima syariat yang digariskan oleh Allah s.w.t. dan Rasulnya adalah memancar dari mahabbah kerana cinta kepada Allah s.w.t. dan inilah tanda keimanan yang murni serta tulus ikhlas kepadaNya.
  Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :
  " Tetapi tidak ! Demi Tuhanmu, mereka tidak dipandang beriman hingga mereka menjadikanmu ( Muhammad ) hakim dalam apa yang mereka perselisihkan di antara mereka, kemudian mereka tidak merasa sempit dalam hati mereka tentang apa yang engkau putuskan serta mereka menyerah dengan bersungguh - sungguh ". ( Surah An-Nisaa' : Ayat 65 )

  Dan firman Allah s.w.t yang bermaksud :
  " Dan alangkah baiknya jika mereka redha dengan apa yang Allah dan Rasulnya berikan kepada mereka sambil mereka berkata : ' Cukuplah Allah bagi kami , Ia dan Rasulnya akan berikan pada kami kurnianya ,Sesungguhnya pada Allah kami menuju ".
  ( Surah At Taubah : Ayat 59 )

  Pada dasarnya segala perintah-perintah Allah s.w.t. baik yang wajib mahupun yang Sunnah ,hendaklah dikerjakan dengan senang hati dan redha. Demikian juga dengan larangan-larangan Allah s.w.t. hendaklah dijauhi dengan lapang dada .
  Itulah sifat redha dengan hukum-hukum Allah s.w.t. Redha itu bertentangan dengan sifat dan sikap orang-orang munafik atau kafir yang benci dan sempit dadanya menerima hukum-hukum Allah s.w.t.
  Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :
  " Yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka ( yang munafik ) berkata kepada orang-orang yang di benci terhadap apa-apa yang diturunkan oleh Allah s.w.t. 'Kami akan tuntut kamu dalam sebahagian urusan kamu ',Tetapi Allah mengetahui rahsia mereka ". ( Surah Muhammad : Ayat 26 )

  Andaikata mereka ikut beribadah, bersedekah atau mengerjakan sembahyang maka ibadah itu mereka melakukannya dengan tidak redha dan bersifat pura-pura. Demikianlah gambaran perbandingan antara hati yang penuh redha dan yang tidak redha menerima hukum Allah s.w.t. , yang mana hati yang redha itu adalah buah daripada kemurnian iman dan yang tidak redha itu adalah gejala nifaq.
  Redha Dengan Qada' :
  Redha dengan qada' iaitu merasa menerima ketentuan nasib yang telah ditentukan Allah s.w.t baik berupa nikmat mahupun berupa musibah ( malapetaka ). Didalam hadis diungkapkan bahawa di antara orang yang pertama memasuki syurga ialah mereka yang suka memuji Allah s.w.t. . iaitu mereka memuji Allah ( bertahmid ) baik dalam keadaan yang susah mahupun di dalam keadaan senang.
  Diberitakan Rasulullah s.a.w. apabila memperolehi kegembiraan Baginda berkata :
  " Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya menjadi sempurnalah kebaikan ".

  Dan apabila kedatangan perkara yang tidak menyenangkan , Baginda mengucapkan :
  " Segala puji bagi Allah atas segala perkara ".

  Perintah redha menerima ketentuan nasib daripada Allah s.w.t. dijelaskan didalam hadis Baginda yang lain yang bermaksud :

  " Dan jika sesuatu kesusahan mengenaimu janganlah engkau berkata : jika aku telah berbuat begini dan begitu, begini dan begitulah jadinya. Melainkan hendakalah kamu katakan : Allah telah mentaqdirkan dan apa yang ia suka , ia perbuat ! " Kerana sesungguhnya perkataan : andaikata... itu memberi peluang pada syaitan " . (Riwayat Muslim)

  Sikap redha dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah s.w.t. Ketika mendapat kesenangan atau sesuatu yang tidak menyenangkan bersandar kepada dua pengertian :
  Pertama : Bertitik tolak dari pengertian bahawa sesungguhnya Allah s.w.t. memastikan terjadinya hal itu sebagai yang layak bagi Dirinya kerana bagi Dialah sebaik-baik Pencipta. Dialah Yang Maha Bijaksana atas segala sesuatu.
  Kedua : Bersandar kepada pengertian bahawa ketentuan dan pilihan Allah s.w.t. itulah yang paling baik , dibandingkan dengan pilihan dan kehendak peribadi yang berkaitan dengan diri sendiri.
  Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud :
  " Demi Allah yang jiwaku ditangannya !Tidaklah Allah memutuskan sesuatu ketentuan bagi seorang mukmin melainkan mengandungi kebaikan baginya. Dan tiadalah kebaikan itu kecuali bagi mukmin . Jika ia memperolehi kegembiraan dia berterima kasih bererti kebaikan baginya , dan jika ia ditimpa kesulitan dia bersabar bererti kebaikan baginya ".
  ( Riwayat Muslim )

  Khauf

  1. Khauf bererti takut akan Allah s.w.t., iaitu rasa gementar dan rasa gerun akan kekuatan dan kebesaran Allah s.w.t. serta takutkan kemurkaanNya dengan mengerjakan segala perintahNya dan meninggalkan segala laranganNya.

  2. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud : "Dan kepada Akulah ( Allah ) sahaja hendaklah kamu merasa gerun dan takut bukan kepada sesuatu yang lain".
  ( Surah Al-Baqarah - Ayat 40 )


  3. Seseorang itu tidak akan merasai takut kepada Allah s.w.t. jika tidak mengenalNya. Mengenal Allah s.w.t. ialah dengan mengetahui akan sifat-sifat ketuhanan dan sifat -sifat kesempurnaan bagi zatNya.

  4. Seseorang itu juga hendaklah mengetahui segala perkara yang disuruh dan segala perkara yang ditegah oleh agama.

  5. Dengan mengenal Allah s.w.t. dan mengetahui segala perintah dan laranganNya, maka seseorang itu akan dapat merasai takut kepada Allah s.w.t.

  6. Rasa takut dan gerun kepada Allah s.w.t. akan menghindarkan seseorang itu daripada melakukan perkara yang ditegah oleh Allah s.w.t. dan seterusnya patuh dan tekun mengerjakan perkara yang disuruhnya dengan hati yang khusyuk dan ikhlas

  Ilmu Tasawwuf

  1. Pengertian Ilmu Tasawwuf :
  Ilmu tasauf ialah ilmu yang menyuluh perjalanan seseorang mukmin di dalam membersihkan hati dengan sifat-sifat mahmudah atau sifat-sifat yang mulia dan menghindari atau menjauhkan diri daripada sifat-sifat mazmumah iaitu yang keji dan tercela .

  2. Ilmu tasawwuf bertujuan mendidik nafsu dan akal supaya sentiasa berada di dalam landasan dan peraturan hukum syariat Islam yang sebenar sehingga mencapai taraf nafsu mutmainnah .
  3. Syarat-syarat untuk mencapai taraf nafsu mutmainah:
  a) Banyak bersabar .
  b) Banyak menderita yang di alami oleh jiwa .

  4. Imam Al-Ghazali r.a. telah menggariskan sepuluh sifat Mahmudah / terpuji di dalam kitab Arbain Fi Usuluddin iaitu :
  1) Taubat .
  2) Khauf ( Takut )
  3) Zuhud
  4) Sabar.
  5) Syukur.
  6) Ikhlas.
  7) Tawakkal.
  8) Mahabbah ( Kasih Sayang )
  9) Redha.
  10) Zikrul Maut ( Mengingati Mati )
  5. Dan Imam Al-Ghazali juga telah menggariskan sepuluh sifat Mazmumah / tercela / sifat keji di dalam kitab tersebut iaitu :
  1) Banyak Makan
  2) Banyak bercakap.
  3) Marah.
  4) Hasad.
  5) Bakhil.
  6) Cintakan kemegahan.
  7) Cintakan dunia .
  8) Bangga Diri.
  9) Ujub ( Hairan Diri ).
  10) Riya' ( Menunjuk-nunjuk ).

  Adab Terhadap Diri Sendiri

  Kaum muslimin percaya bahwa kebahagian di dunia dan akhirat bergantung pada perilaku dan adab terhadap diri sendiri dan pada kesucian serta kebersihan jiwa. Begitu juga dengan kesengsaraan disebabkan kerosakan dan kekotoran jiwa hal ini nyata dalam firman Allah :

  “ Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya”
  ( Asy-Syam [ 91] 9-10)

  Rasullullah bersabda :
  “ Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bila melakukan sesuatu dosa terjadilah bintik hitam dalam hatinya. Bila dia bertaubat dan menghentikan dosanya dan mencela perbuatannya, hatinya akan bersinar kembali, dan apabila dosanya bertambah, akan bertambah pula bintik hitam itu hingga hatinya akan tertutup….”
  ( Nasa’i dan Tarmizi, hadis hasan sahih)

  Oleh yang demikian kaum muslim haruslah berusaha menjaga dirinya dengan membersih dan menyucikan jiwanya. Kerana jiwa yang suci dan bersih dapat menjauhkan diri dari melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dan boleh merosakkan. Beberapa langkah yang perlu di lalui untuk mencapai kesucian jiwa iaitu :

  a. Taubat
  Taubat yang bermaksud menyucikan diri dari dosa dan maksiat, menyesali segala dosa yang telah dilakukan dan berazam untuk tidak mengulangi. Seperti firman Allah yang bermaksud:
  “ Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang seikhlas-ikhlasnya, mudah-mudahan Tuhan kamu akan menutupi kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai….” (at-Tahrim[66] : 8)

  Dan sabda Rasullullah :
  “ Wahai manusia, bertaubatlah kepada Allah kerana aku bertaubat setiap hari seratus kali ”( Muslim )

  b. Muraqabah ( Pengawasan )

  Umat Islam sentiasa merasakan setiap perbuatan dan pergerakan diawasi oleh Allah. Sehingga mereka yakin bahawa Allah sentiasa memerhatikan dan megetahui segala yang nyata mahupun tersembunyi.Dengan keyakinan itulah manusia merasakan jiwanya tenang mengingati Allah dan puas mendampingiNYA. Ia di nyatakan dalam firman Allah :

  “ Dan siapakah yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan .....”
  ( an-Nisa [4] : 125 )

  Rasullullah juga bersabda :
  ” Beribadahlah kamu kepada Allah seperti kamu melihat-NYA, apabila kamu tidak melihat Allah, sesungguhnya Dia melihatmu ......”
  (Muttafaq ’alaih)

  c. Muhassabah
  Melakukan perhitungan terhadap diri sendiri di atas apa yang telah dilakukan demi mengecapi kebahagian di dunia dan akhirat. Sentiasa membuat perhitungan dengan apa yang telah dilakukan. Andainya apa yang dilakukan adalah perkara-perkara yang dilarang, maka mestilah segera beristigfar menyesali perbuatan dan segera bertaubat dan membuat kebaikan. Inilah yang dimaksudkan dengan muhassabah terhadap diri sendiri.Ianya satu cara memperbaiki, mendidik, menyuci dan membersihkan diri
  Allah berfirman :
  “ Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah dilakukannya untuk hari esok (akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. ”
  (al-Hasyr [59] : 18)

  d. Mujahadah (Berjuang Melawan Hawa Nafsu)
  Hawa Nafsu adalah musuh yang paling besar bagi setiap individu Islam. Hawa nafsu hanya cenderung untuk melakukan kejahatan dan menjauhi kebaikan.

  Allah telah berfirman :
  “ Dan Aku tidak membebaskan diriku (dari kesalahan), kerana sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan.....”
  (Yusuf [12] : 53 )

  Sebagai umat Islam seharusnya kita berjuang untuk melawan hawa nafsu jangan sampai ianya menguasai diri kita. Didiklah nafsu agar tenang dan tenteram serta suci dan bersih. Allah berfirman :
  “ Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keredhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.”
  (al-Ankabut : 69)


  Sebagai umat Islam kita mestilah sentiasa berjuang di jalan Allah demi memastikan nafsu terkawal, baik, bersih, suci dan tenteram serta memperolehi kemuliaan dan keredhaan dari Allah S.W.T.

  Adab Terhadap Rasulullah s.a.w

  i) Allah telah mewajibkan setiap mukmin untuk hormat terhadap Nabi Muhammad S.A.W seperti yang ditegaskan dalam firman Allah :
  “ Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mendahului Allah dan Rasul-Nya.....”
  ( Al-Hujurat 49:1 )

  ii) Sesungguhnya Allah mewajibkan orang yang beriman untuk taat dan cinta kepada Rasullullah seperti di dalam firmannya :

  “ Wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul...”
  ( Muhammad 47:33)

  iii) Allah menjadikan Rasullullah sebagai pemimpin dan hakim seperti dalam firmannya :
  “ Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu.....”
  ( An-Nisa’ 4:105 )

  iv) Allah telah menetapkan bahawa Rasullullah adalah manusia terbaik akhlak dan budi pekertinya. Beliau memiliki kesempurnaan diri dan jiwa sehingga beliau merupakan makhluk yang paling baik dan sempurna.

  Beberapa cara beradab kepada Nabi Muhammad S.A.W antaranya :
  • Hendaklah mentaati Nabi Muhammad S.A.W di samping mengikuti jejak langkahnya dalam urusan dunia dan agama.
  • Menjadikan Nabi Muhammad S.A.W sebagai orang yang paling dicintai, dihormati dan diagungkan dari seluruh makhluk Allah.
  • Mengagung dan menghormati Nabi Muhammad S.A.W apabila namanya disebut dan berselawat serta salam ke atasnya, mengakui kebenarannya dan menghargai sifat-sifatnya.
  • Membenarkan segala yang dibawa oleh Nabi Muhammad S.A.W samada soal agama dan dunia
  • Merendahkan suara di makam dan masjidnya bagi yang berpeluang menziarahinya.
  • Mencintai para salihin dan para pengikutnya kerana mereka mencintai Nabi Muhammad S.A.W serta memusuhi golongan fasiq kerana mereka membenci Nabi Muhammad S.A.W.
  ( Rujukan : Bimbingan Mukmin )

  Adab Kepada Al-Quran

  1. Kaum Muslimin beriktiqad bahawa kemuliaan dan kesucian serta keutamaan ayat-ayat Allah s.w.t. iaitu Kitab Al-Qur'an adalah keunggulan yang tertinggi.

  2. Al-Qur'an adalah sebesar-besar mukjizat kurniaan Allah s.w.t. yang dikurniakan kepada Rasulullah s.a.w. sebagai Nabi dan Rasul akhir zaman.

  3. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud :-

  " Bacalah olehmu Al- Qur'an kerana ia akan datang pada hari qiamat memberi pertolongan kepada yang membacanya" (Riwayat Muslim)


  4. Insan yang berpegang teguh dengan Al- Qur'an kerana ia akan mendapat keselamatan dan kesejateraan di dunia dan di akhirat.

  5. Di dalam hadith- hadith Rasulullah
  s.a.w. memberi keutamaan akan keagungan, kesucian dan kemuliaan Al- Qur'an di dalam memperkukuhkan keimanan kaum muslimin. Sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud :

  " Sebaik -baik kamu adalah yang belajar Al- Qur'an dan mengajarkannya" (Riwayat Bukhari) " Ahli Al- Quran adalah keluarga Allah dan orang pilihannya" (Riwayat An- Nasa'i)


  6. Adab - adab di dalam membaca Al- Qur'an ialah :-

  i) Berwudhuk
  ii) Dibaca di dalam sucu daripada hadas
  iii) Dibaca di dalam keadaan mengadap kiblat
  iv) Dibaca dengan tartil dan tidak terlalu cepat
  v) Dibaca dengan khusyuk, tadabbur (mengamat -amati) dan menghayati dengan bersungguh-sungguh.
  vi) Di baca dengan memperelokkan suaranya. Sabda Rasullullah s.a.w. yang bermaksud :-

  " Hiasilah olehmu Al- Qur'an dengan suaramu " (Riwayat Ahmad

  Adab Kepada Allah

  1. Anugerah dan rahmat yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada manusia tidak terhitung banyaknya iaitu semenjak manusia diciptakan daripada nutfah (setitis air mani) di dalam rahim ibunya sehingga dia kembali menghadap Allah s.w.t.

  2. Manusia hendaklah mensyukuri segala rahmat dan nikmat Allah s.w.t dengan melakukan segala suruhan dan perintahnya dan menjauhi segala tegahan dan larangannya serta selalu memujiNya sama ada dengan kata-kata atau amal perbuatan serta memanfaatkan segala yang dianugerahkan hanya untuk beribadah kepadaNya.
  Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :
  "Dan Dia telah memberi kepada kamu sebahagian dari tiap-tiap apa jua yang kamu hajati dan jika kamu menghitung nikmat Allah nescaya lemahlah kamu menentukan bilangannya"
  ( Surah Ibrahim - Ayat 34 )


  3. Cara ini merupakan adab kepada Allah s.w.t. sebagaimana Firman Allah s.w.t yang bermaksud :
  "Dan apa sahaja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah (datangnya)......."
  ( Surah An- Nahl - Ayat 53 )


  4. Kaum muslimin meyakini bahawa Allah s.w.t Maha Mengetahui di atas segala-galanya dan sentiasa memperhatikan setiap tingkah laku manusia sehingga hati mereka sentiasa takut kepada Allah dengan mengingatiNya serta mengagungkanNya.

  5. Mereka merasa malu berbuat perkara mungkar dan maksiat kepada Allah s.w.t. untuk melanggar apa-apa tegahan dan laranganNya. Sebagaimana Firman Allah s.w.t. yang bermaksud:
  "Oleh itu ingatlah kamu kepadaKu (dengan mematuhi hukum dan undang-undangKu), supaya Aku membalas kamu dengan kebaikan dan bersyukurlah kamu kepadaKu dan janganlah kamu kufur (akan nikmatKu).
  ( Surah Al-Baqarah - Ayat 152 )


  6. Kaum Muslimin mengetahui dan melihat bahawa Allah s.w.t. menguasai diri setiap manusia yang sentiasa menyerahkan diri kepadaNya serta bertawakal kepadaNya . Firman Allah s.w.t yang bermaksud :
  " .... Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal , jika kamu benar-benar orang yang beriman ".
  ( Surah Al - Maidah - Ayat 23 )


  7. Kaum Muslimin mencari akan rahmat dan kasih sayang Allah dengan merendahkan diri dan sentiasa berdoa mencari keredhaanNya dengan ucapan dan amalan yang soleh.
  Sebagaimana firman Allah yang bermaksud : " ..... dan rahmatKu meliputi segala sesuatu...." .
  ( Surah Al-A'raf - Ayat 156 )


  8. Setiap amalan yang soleh dan dilakukan dengan penuh keikhlasan dan ketaatan yang bersungguh-sungguh akan dibalas dengan pahala yang berlipatganda serta dijanjikan syurga yang kekal selama-lamanya .
  Firman Allah s.w.t. yang bermaksud :
  " Dan barangsiapa yang taat kepada Allah dan rasulNya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadaNya , maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan ".
  ( Surah An-Nur - Ayat 52 )


  9. Kaum Muslimin yang sentiasa memelihara adab dengan Allah akan mendapat kedudukan yang mulia dan darjat yang tinggi serta mendapat rahmat dan nikmat di sisi Allah s.w.t.